Certyfikowane Centra Medycyny Podróży

Szanowni Państwo,
Właśnie zakończyliśmy kolejny V Cykl Sympozjum Szkoleniowego w ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży,
którego organizatorem jest:

 • Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
 • Krajowy Ośrodek Medycyny Podróży
 • Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej
 • Krajowy Ośrodek Medycyny Morskiej
 • Główny Inspektor Sanitarny

W chwili obecnej rozpoczynamy nabór na kolejny VI cykl sympozjum Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży.

Rejestracji można dokonać: http://www.mcc.org.pl/aktualne-konferencje/pomorskie/40/

Wymogiem otrzymania tytułu CERTYFIKOWANEGO CENTRUM MEDYCYNY PODRÓŻY jest:

 • Uczestnictwo w pełnym cyklu sympozjów szkoleniowych ( 3 spotkania x 2 dni)
 • Zdanie egzaminu końcowego
 • Skompletowanie wymaganych dokumentów
 1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Do pobrania: dokument .pdf (74 KB)
 2. Udokumentowanie dotychczasowych doświadczeń w realizacji profilaktyki chorób zakaźnych i inwazyjnych (pisemne oświadczenie kierownika placówki).
 3. Dostarczenie kopii dokumentów specjalizacyjnych i ewentualnych szkoleń personelu.
 4. Przedstawienie potwierdzonej przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego dokumentacji lokalowej i technicznej placówki.
 5. Podanie pełnych informacji o zakresie i czasie realizacji usług (dni i godziny funkcjonowania Centrum Medycznego).
 6. Zaliczenie szkolenia z medycyny podróży przewidzianego programem, odbytego pod patronatem KSOMP.
 7. Coroczne raportowanie realizacji szczepień oraz działań z zakresu profilaktyki przeciwmalarycznej i przeciwbiegunkowej do Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży przy PTMMTiP w Gdyni oraz GIS MZ. Do pobrania: dokument .pdf (103 KB)

Certyfikowane Centra Medycyny Podróży można znaleźć na stronie:  http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl/